GRADE 3 Learning Materials (LM)

Let others know.

We are still on the process of uploading GRADE 3 Learning Materials. As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

 


MAPEH

3RD QUARTER


 1. LM_MUSIC 3_Melody and Form
 2. LM_MUSIC 3_Timbre and Dynamics
 3. LM_ARTS 3_Q3
 4. LM_PE 3._Q3
 5. LM_HEALTH 3_Q3

 


MATH

1st – 4th QUARTER


 1. LM_MATH 3_Lessons 1 – 10
 2. LM_MATH 3_Lessons 11 – 20
 3. LM_MATH 3_Lessons 21 – 30
 4. LM_MATH 3_Lessons 31 – 40
 5. LM_MATH 3_Lessons 41 – 50
 6. LM_MATH 3_Lessons 51 – 60
 7. LM_MATH 3_Lessons 61 – 70
 8. LM_MATH 3_Lessons 71 – 80
 9. LM_MATH 3_Lessons 81 – 87

 


ARALING PANLIPUNAN

3RD QUARTER- Ang Pagkakakilanlang Kultural Ng Kinabibilangang Rehiyon


 1. ARALING PANLIPUNAN 3
 2. Cordillera Administrative Region
 3. GITNANG LUZON
 4. REHIYONG AWTONOMOUS PARA SA MUSLIM MINDANAO
 5. PAG-AASAHAN NG BAWAT REHIYON
 6. MATERYAL AT DI-MATERYAL NA KULTURA
 7. KULTURANG MATERYAL NG UNANG PILIPINO
 8. PANAHANAN NG MGA PILIPINO PAGDATING NG DAYUHAN
 9. IPINAGMAMALAKI KONG AKOY PILIPINO
 10. Kababaihan sa Panahon ng Ninuno
 11. MGA KATUTUBONG KAALAMAN PANINIWALA
 12. Pananampalataya ng mga Unang Pilipino
 13. Rehiyon ng Ilocos
 14. Rehiyon Ng Lambak ng Cagayan

 


ENGLISH

 3rd Quarter


 1. Identifying Cause-Effect Relationship 1
 2. Identifying Cause-Effect Relationship 2
 3. Giving Appropriate Ending For A Given Situation-1
 4. Writing A Story Ending
 5. Draw Conclusion Using Picture Stimuli
 6. Draw Conclusion 2
 7. Identifying Adjectives
 8. Comparing Adjectives
 9. Give An Appropriate Ending To A Given Situation
 10. Identifying Irrelevant Ideas In A Passage
 11. Using Prepositions
 12. Distinguishing Real And Fantasy
 13. Inferring Character’s Traits
 14. Predicting Outcome
 15. Let’s Get Better In Reading 3

 

 


Let others know.

Related posts