GRADE 4 Learners Materials (LM)

In this article, you will find our compiled GRADE 4 Learners Materials (LM). We aim to complete all the GRADE 4 Learners Materials (LM) to make them available to our fellow teachers and help them complete their resources to make their efforts more directed into the actual teaching process.

We are always on the process of uploading GRADE 4 Learners Materials (LM). As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

Download these files for Free. No Adfly. Virus Free. Safer. Faster.

 

GRADE 4 Learners Materials (LM) Available for Download.

 

ENGLISH

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in ENGLISH – 4th Quarter

 

MATH

3rd Quarter

 1. Geometric Shapes
 2. Itoy Tungkol sa Oras
 3. It’s About Time
 4. Math 4 DLP 76 – Drawing Different Kinds of Angles
 5. Math 4 DLP 79 – Classify Angles as Right, Acute, or Obtuse
 6. Math 4 DLP 81 – Parts of a Triangle Quadrilateral
 7. Measurement Perimeter and Circumference
 8. Parts of a Triangle and a Quadrilateral
 9. Perimeter and Areas

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in Math – 4th Quarter

 

SCIENCE

3rd Quarter

 1. Crowd Puller
 2. Module 8 Electromagnetism
 3. Safety measures in Using Household Materials
 4. Science 4 DLP 45 – How Heat Travels
 5. Soft or Loud
 6. Sound Origin and Properties
 7. The Nature and Properties of Light
 8. Warm Radiance
 9. Ways of Protecting Noise

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in Science – 4th Quarter

 

Araling Panlipunan

3rd Quarter

 1. Ang Pamamahala Sa Aking Bansa (Cover)
 2. Aralin 1: Ang Pambansang Pamahalaan At Kapangyarihan Ng Sangay Nito
 3. Aralin 2: Mga Antas Ng Pamahalaan
 4. Aralin 3: Ang Mga Namumuno Sa Bansa
 5. Aralin 4: Paraan Ng Pagpili At Kapangyarihan Ng Mga Namumuno Ng Bansa
 6. Aralin 5: Paghihiwalay Ng Kapangyarihan At Check And Balance Sa Mga Sangay Ng Pamahalaan
 7. Aralin 6: Epekto Ng Mabuting Pamumuno Sa Pagtugon Sa Mga Pangangailangan Ng Bansa
 8. Aralin 7: Kahulugan Ng Mga Simbolo At Sagisag Ng Kapangyarihan Ng Pamahalaan
 9. Aralin 8: Mga Programang Pangkalusugan
 10. Aralin 9: Mga Pamamaraan Ng Pagpapaunlad Ng Edukasyon Sa Bansa
 11. Aralin 10: Mga Programang Pangkapayapaan
 12. Aralin 11: Paraan Ng Pagtataguyod Sa Ekonomiya Ng Bansa
 13. Aralin 12: Mga Programang Pangimpraestruktura Ng Pamahalaan
 14. Aralin 13: Tungkulin Ng Pamahalaan Sa Pagtataguyod Ng Karapatan Ng Bawat Mamamayan
 15. Aralin 14: Iba Pang Gawain Ng Pamahalaan Para Sa Kabutihan Ng Lahat
 16. Aralin 15: Pagtutulungan Ng Pamahalaang Lokal At Iba Pang Tagapaglingkod Ng Pamayanan

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in ARALING PANLIPUNAN – 4th Quarter

 

ESP

3rd Quarter

 • Pagmamahal Sa Bansa At Pakikibahagi Sa Pandaigdigang Pagkakaisa – 3rd Quarter

Islamic Values Education 4

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in ESP – 4th Quarter

 

EPP

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in EPP – 4th Quarter

 

FILIPINO

4th Quarter

 1. GRADE 4 Learners Materials in FILIPINO – 4th Quarter

 

MAPEH

4th Quarter

Related posts