Summary and Cause of Delay of the 2016 Performance Based Bonus | Deped Official Statement

2016 pbb

2016 Performance Based Bonus: Buod ng mga pangyayari at mga rason ng pagkakaantala. Batid ng Kagawaran ng Edukasyon ang pag-aalala ng mga kawani at kaguruan na dulot ng delayed release ng PBB para sa taong 2016. Upang mabigyang linaw ang mga pangamba at haka-haka, narito ang paglalahad ng prosesong isinagawa Read More …