Summary and Cause of Delay of the 2016 Performance Based Bonus | Deped Official Statement

2016 pbb

2016 Performance Based Bonus: Buod ng mga pangyayari at mga rason ng pagkakaantala. Batid ng Kagawaran ng Edukasyon ang pag-aalala ng mga kawani at kaguruan na dulot ng delayed release ng PBB para sa taong 2016. Upang mabigyang linaw ang mga pangamba at haka-haka, narito Read More …

PBB Update | PBB FY 2016 for Other Regions – Before March Ends

performance based bonus for teachers

PBB Update: March 5, 2018. The Department of Education (DepEd) on Monday reported to the Committee on Basic Education and Culture of the House of Representatives that school-based personnel will be among the first to receive the Performance-Based Bonus (PBB) for Fiscal Year (FY) 2016 Read More …