GRADE 9 Learners Materials (LM) – 1st Quarter | DepEd Club

We are still on the process of uploading GRADE 9 Learners Materials . As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time. We have organized our GRADE 9 Learners Materials . Just follow the links of what you need to get to the Download page.   GRADE 9 Learners Materials (LM)   ARALING PANLIPUNAN Learners Materials / Learning Materials Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks (Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran) BALS Wise ka Bang Mamimili…