Sec. Briones: Avoid Using Schools as Evacuation Centers

government evacuation centers

Education Secretary Leonor Briones on Friday called on local governments to spare schools from being used as evacuation centers during calamities. “Panahon pa ng Mayon, sinasabi na namin na sana iwasan na ang paggamit ng school buildings as evacuation centers para hindi ma-interrupt ang classes. Kailangan makapaghanap sila ng lugar kung saan makapagpatayo ng temporary learning Read More …