GRADE 7 Learners Materials (LM)

We are still on the process of uploading GRADE 7 Learners Materials . As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.   ARALING PANLIPUNAN 3RD QUARTER: ANG TIMOG AT KANLURANG ASYA SA TRANSISYONAL AT MAKABAGONG PANAHON Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismo sa Asya Ang Pagsibol at Pagsilang ng Nasyonalismo sa Asya Ehem Poltika Pag-unlad ng Teknolohiya     MATHEMATICS 3RD QUARTER: GEOMETRY Math_7_LM-Geometry v2.0 Module 1 – Circles Module 1 – Geometric Relations…