GRADE 6 Learners Materials (LM)

We are still on the process of uploading GRADE 6 Learners Materials . As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

 

FILIPINO 6

– 3rd Quarter

 1. Aralin 1: Ako, Kami,Tayo: Sa Landas Ng Kapayapaan
 2. Aralin 2: Ako, Kami,Tayo: Sa Landas Ng Kapayapaan
 3. Aralin 3: Ako, Kami,Tayo: Sa Landas Ng Kapayapaan
 4. Ang Pangunahing Diwa
 5. Aralin 1: Halina . . . Magplano Ng Pamilya
 6. Aralin 2: Halina . . . Magplano Ng Pamilya
 7. Aralin 3: Halina . . . Magplano Ng Pamilya
 8. Kahulugan Ng Matalinghagang Salita
 9. Katangian Ng Mga Tauhan Sa Kuwento
 10. Katotohanan Ba O Pinyon Lamang
 11. Mga Bahagi Ng Pahayagan
 12. Mga Pariralang Pang-Abay Mga Panuto Sa Babala At Iba Pa
 13. Pagbibigay Hinuha
 14. Pagsulat Ng Balangkas
 15. Pangyayari At Epekto Nito
 16. Sumulat Ng Liham
 17. Totoo Ba O Likhan-Isip Lamang

 

 

ENGLISH 6

– 3rd Quarter

 1. Cause And Effect Relationship
 2. Interpreting Words With Multiple Meanings Using A Dictionary
 3. Cause And Effect
 4. Directions
 5. Words With Affixes – Prefixes
 6. Words With Affixes – Suffixes
 7. Following Series Of Directions
 8. Writing Specific Direction On Given Situation
 9. Using Simple Sentences
 10. Using Compound Sentences
 11. Using Complex Sentence
 12. Using Degrees Of Comparison

 

 

ESP

Pagmamahal Sa Bansa At Pakikibahagi Sa Pandaigdigang Pagkakaisa – Ikatlong Markahan

 1. Bllm_Ooops Ingat Sa Lansangan
 2. Islamic Values Education 6

 

 

SCIENCE 

Grade 6 – Force, Motion And Energy -3rd Quarter

 1. Force And Motion
 2. How Electric Energy Is Produced
 3. Integrated Science Textbook 1
 4. Making Work Easier
 5. Simple Machines
 6. Sound Origin And Properties
 7. Transformation Of Electrical Energy
 8. Work, Energy, Power, And Machines

 

 

ARALING PANLIPUNAN

– 3RD QUARTER

 1. Edukasyon sa Ikatlong Republika
 2. Kababaihan sa Panahon ng Ikatlong Republika
 3. Kababaihan sa panahon ng ninuno
 4. Mga Karapatan ng Pilipinas bilang isang bansang Malaya
 5. MODYUL 2: Pilipinas Lupain ng Ating Lahi
 6. MODYUL 12: Ang Pananakop ng mga Amerikano
 7. MODYUL 13: Ang Paghahanda Tungo sa Kalayaan
 8. MODYUL 16: mga pagbabago sa iba’t ibang pamamahala
 9. Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba’t ibang Panahon
 10. Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga Bansang Maunlad at Papaunlad
 11. Pakinabang ng Pilipinas sa kanyang teritoryo at kung paano ito maipagtanggol
 12. Panahanan sa Panahon ng Ikatlong Republika
 13. Pananampalataya ng mga unang Pilipino
 14. Pangkabuhayan sa Panahon ng Ikatlong Republika
 15. Soberanya-Tatak ng Isang Bansang Malaya

 

 

MATH

– 3RD QUARTER

 

 1. Geometric Shapes
 2. Math 6 DLP 54 – Identifying the Faces Edges, and Vertices of Solids
 3. Math 6 DLP 70 – Variables and Expressions
 4. Math 6 DLP 71 – Variables in Equation
 5. Module 7 – Geometry of Shape and Size
 6. Module 8 – Geometry of Shape and Size

 

 

T.L.E 

3RD QUARTER: HOME ECONOMICS

 1. Iba’t ibang Pamamaraan ng Pag_iimbak ng Pagkain
 2. Pag-iimbak at Preserbatiba

You may also Like