GRADE 2 Learning Materials (LM)

Let others know.

We are still on the process of uploading GRADE 2 Learning Materials. As requested, here are
the file links. The remaining files will be uploaded soon.

Please check this section from time to time.

 


ARALING PANLIPUNAN 

 3RD QUARTER:  BUHAY KOMUNIDAD: Hanapbuhay at Pamumuno


 

 1. MODYUL 5: Mga Hanapbuhay sa Komunidad
 2. MODYUL 6: Pinuno at Pamumuno sa Komunidad

 


ESP (EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO)

3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa


 1. Aralin 1: Karapatan Mo, Karapatan Ko!
 2. Aralin 2: Karapatan Ko, Kasiyahan Ko!
 3. Aralin 3: Salamat sa Karapatan!
 4. Aralin 4: Hinto, Hintay, Tawid!
 5. Aralin 5: Basura mo, Itapon ng Wasto!
 6. Aralin 6: Luntiang Paligid Mo, Ligaya sa Puso Ko!
 7. Aralin 7: Kalinisan at Kaayusan sa Paaralan, Pananatilihin Ko!
 8. Aralin 8: Kalinisan at Kaayusan sa Pamayanan, Pananagutan Ko!
 9. Aralin 9: Kapayapaan sa Bayan Ko!

 


ENGLISH 2 – 3RD QUARTER:


 1. Unit 3: Lessons 1 – 5
 2. Unit 3: Lessons 6 – 10
 3. Unit 3: Lessons 11 – 15
 4. Unit 3: Lessons 16 – 20
 5. Unit 3: Lessons 21 – 25
 6. Unit 3: Lessons 26 – 30
 7. Unit 3: Lessons 31 – 35
 8. Unit 3: Lessons 36 – 39

 

ENGLISH (READING): Let’s Begin Reading in English 2 – Unit 3

 1. Week 1: School Is My Second Home
 2. Week 2: Meet My Teacher
 3. Week 3: Happy Times in School
 4. Week 4: I Have Friends in School
 5. Week 5: Other People Who Help Me in School
 6. Week 6: Books Are My Friends
 7. Week 7: I Learn Many Things in School
 8. Week 8: My Favorite Place in School

 


FILIPINO 

3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa


 

 1. Aralin 1: Bansa Ay Uunlad Kung Sama-samang Nangangarap
 2. Aralin 2: Paalala Ko Sundin Mo
 3. Aralin 3: Lugar na Kinagisnan, Halina’t Pasyalan
 4. Aralin 4: Katangian Mo, Kalakasan Mo
 5. Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo
 6. Aralin 6: Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin!
 7. Aralin 7: Kalikasan, Ating Alagaan
 8. Aralin 8: Kalinisan, Panatilihin Natin!

 

________________________________________________________

ARTS

3RD QUARTER: Kaya kong Gawin


 1. Unit 3: Aralin 1 – 3
 2. Unit 3: Aralin 4 – 6
 3. Unit 3: Aralin 7 – 9

 


P.E.

 3RD QUARTER: Mga Laro at Sayaw


 1. Aralin 3.1: Oras, Lakas, at Daloy
 2. Aralin 3.2: Tamang Posisyon ng Katawan at Kamay sa Pagsalo
 3. Aralin 3.3: Ritmikong Gawain at Halubilong Sayaw
 4. Aralin 3.4: Magsanay Tayo sa Wastong Paghagis, Pagsalo at Pagtakbo
 5. Aralin 3.5: Tamang Ayos ng Katawan sa Pagdampot, Paghila, at Pagtulak Ng Mga Bagay

 


HEALTH

3RD QUARTER: Paghadlang at Pagpigil sa mga Karamdaman


 1. Aralin 3.1: Maruming Pagkain Dulot ay Sakit
 2. Aralin 3.2: Sintomas ng Sakit na Mula sa Maruming Pagkain
 3. Aralin 3.3: Gawaing Pangkalusugan
 4. Aralin 3.4: Parasitikong Kuto
 5. Aralin 3.5: Parasitikong Bulate
 6. Aralin 3.6: Katawang Malinis ay Kanais-nais
 7. Aralin 3.7: Kaaya-ayang Kapaligiran
 8. Aralin 3.8: Kalusugan ay Ingatan

 

 


Let others know.

Related posts