GRADE 2 Learners Materials (LM)

In this article, you will find our compiled GRADE 2 Learners Materials (LM). We aim to complete all the GRADE 2 Learners Materials (LM) to make them available to our fellow teachers and help them complete their resources to make their efforts more directed into the actual teaching process.

We are always on the process of uploading GRADE 2 Learners Materials (LM). As requested, here are the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please check this section from time to time.

Download these files for Free. No Adfly. Virus Free. Safer. Faster.

 

GRADE 2 Learner’s Materials (LM) Available for Download.

 

ARALING PANLIPUNAN 

3RD QUARTER:  BUHAY KOMUNIDAD: Hanapbuhay at Pamumuno

 1. MODYUL 5: Mga Hanapbuhay sa Komunidad
 2. MODYUL 6: Pinuno at Pamumuno sa Komunidad

4th QUARTER

 1. GRADE 2 Learners Materials in ARALING PANLIPUNAN – 4th Quarter

 

ESP (EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO)

3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa

 1. Aralin 1: Karapatan Mo, Karapatan Ko!
 2. Aralin 2: Karapatan Ko, Kasiyahan Ko!
 3. Aralin 3: Salamat sa Karapatan!
 4. Aralin 4: Hinto, Hintay, Tawid!
 5. Aralin 5: Basura mo, Itapon ng Wasto!
 6. Aralin 6: Luntiang Paligid Mo, Ligaya sa Puso Ko!
 7. Aralin 7: Kalinisan at Kaayusan sa Paaralan, Pananatilihin Ko!
 8. Aralin 8: Kalinisan at Kaayusan sa Pamayanan, Pananagutan Ko!
 9. Aralin 9: Kapayapaan sa Bayan Ko!

4th QUARTER

 1. GRADE 2 Learners Materials in ESP – 4th Quarter

 

ENGLISH 2

3RD QUARTER:

 1. Unit 3: Lessons 1 – 5
 2. Unit 3: Lessons 6 – 10
 3. Unit 3: Lessons 11 – 15
 4. Unit 3: Lessons 16 – 20
 5. Unit 3: Lessons 21 – 25
 6. Unit 3: Lessons 26 – 30
 7. Unit 3: Lessons 31 – 35
 8. Unit 3: Lessons 36 – 39

4th QUARTER

 1. GRADE 2 Learners Materials in ENGLISH – 4th Quarter

 

ENGLISH (READING): Let’s Begin Reading in English 2 – Unit 3

 1. Week 1: School Is My Second Home
 2. Week 2: Meet My Teacher
 3. Week 3: Happy Times in School
 4. Week 4: I Have Friends in School
 5. Week 5: Other People Who Help Me in School
 6. Week 6: Books Are My Friends
 7. Week 7: I Learn Many Things in School
 8. Week 8: My Favorite Place in School

4th QUARTER

 1. GRADE 2 Learners Materials in READING – 4th Quarter

 

FILIPINO 

3RD QUARTER: Pagmamahal sa Bansa

 1. Aralin 1: Bansa Ay Uunlad Kung Sama-samang Nangangarap
 2. Aralin 2: Paalala Ko Sundin Mo
 3. Aralin 3: Lugar na Kinagisnan, Halina’t Pasyalan
 4. Aralin 4: Katangian Mo, Kalakasan Mo
 5. Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo
 6. Aralin 6: Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin!
 7. Aralin 7: Kalikasan, Ating Alagaan
 8. Aralin 8: Kalinisan, Panatilihin Natin!

4th QUARTER

 1. GRADE 2 Learners Materials in FILIPINO – 4th Quarter

 

ARTS

3RD QUARTER: Kaya kong Gawin

 1. Unit 3: Aralin 1 – 3
 2. Unit 3: Aralin 4 – 6
 3. Unit 3: Aralin 7 – 9

4th QUARTER

 

P.E.

 3RD QUARTER: Mga Laro at Sayaw

 1. Aralin 3.1: Oras, Lakas, at Daloy
 2. Aralin 3.2: Tamang Posisyon ng Katawan at Kamay sa Pagsalo
 3. Aralin 3.3: Ritmikong Gawain at Halubilong Sayaw
 4. Aralin 3.4: Magsanay Tayo sa Wastong Paghagis, Pagsalo at Pagtakbo
 5. Aralin 3.5: Tamang Ayos ng Katawan sa Pagdampot, Paghila, at Pagtulak Ng Mga Bagay

4th QUARTER

 

HEALTH

3RD QUARTER: Paghadlang at Pagpigil sa mga Karamdaman

 1. Aralin 3.1: Maruming Pagkain Dulot ay Sakit
 2. Aralin 3.2: Sintomas ng Sakit na Mula sa Maruming Pagkain
 3. Aralin 3.3: Gawaing Pangkalusugan
 4. Aralin 3.4: Parasitikong Kuto
 5. Aralin 3.5: Parasitikong Bulate
 6. Aralin 3.6: Katawang Malinis ay Kanais-nais
 7. Aralin 3.7: Kaaya-ayang Kapaligiran
 8. Aralin 3.8: Kalusugan ay Ingatan

4th QUARTER

 

MTB

4th QUARTER

 1. GRADE 2 Learners Materials in MTB – 4th Quarter

Related posts