GRADE 1 Teaching Guides (TG)

Let others know.

We are still on the process of uploading GRADE 1 Teaching Guides. As requested, here are
the file links. The remaining files will be uploaded soon. Please
check this section from time to time.

 


ARALING PANLIPUNAN 1

– 3RD QUARTER


 1. Araling Panlipunan 1 –Ang Aking Paaralan

 

 


ENGLISH

– 3RD QUARTER


 1. TG_ENGLISH 1_Q3
 2. ENGLISH 1 – Fruity Pairs
 3. ENGLISH 1 – The Nipa Hut in the Woods
 4. ENGLISH 1 – Perceiving Relationships

 


FILIPINO

– 3RD QUARTER


 1. FILIPINO 1 – Bantayan… Sakit ng Kapaligiran
 2. FILIPINO 1 – Kapaligiran Natin, Alagaan Natin
 3. FILIPINO 1 – Laging Handa
 4. FILIPINO 1 – Mga Karapatan Alamin at Pangalagaan
 5. FILIPINO 1 – Pagsibol Mo, Kayamanan Ko

 


MTB –MLE 1

– 3RD QUARTER


 1. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 21
 2. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 22
 3. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 23
 4. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 24
 5. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 25
 6. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 26
 7. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 27
 8. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 28
 9. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 29
 10. MTB –MLE 1 (Tagalog) – Week 30

 

 


Let others know.

Related posts